top of page

VÆRDIER OG PROFIL

 

Børnehuset Frihaven tager udgangspunkt i det fælles værdigrundlag. Vi har vores egen pædagogiske læreplan.

 

Den vigtigste forudsætning for arbejdet med børnene er samarbejdet med forældrene. Vi er meget bevidste omkring at ansvaret for skabelsen af gode relationer mellem forældre og ansatte som udgangspunkt ligger hos de ansatte. Det er det pædagogiske personales ansvar at skabe rammerne for et tillidsfuldt og trygt samarbejde.

 

Vi har fokus på at børnene kan VÆRE og BLIVE SIG SELV. Udganspunktet for dette er relations kompetente medarbejdere, der er empatiske og nærværende sammen med børnene.

Vi tror på, at vi alle - både børn og voksne - er unikke og kan bidrage til skabelsen af et nærværende fællesskab med højt til loftet, mangfoldighed, humor og gode relationer.

Vi øsker et fællesskab, der bygger på tillid, tryghed, anerkendelse og respekt for den enkelte, for på den måde at styrke barnets selvværd og give mod, lyst og evne til at møde verden og tage livet ind.

Alle følelser er tilladte, men ikke alle handlinger. Alle reaktioner er meningsfulde.

Barnet er aldrig problemet men derimod den voksnes forhold og opfattelse af barnet.

Vi vil møde børnene i øjenhøjde. Børns selvværd nedbrydes ved skæld-ud.

Vi skal skelne mellem, hvad der er den voksnes egne forventninger, og hvad der er barnets.

Vi skal lytte og undre os. "Les is more" - vi skal gøre mindre og turde være langsomme. Vi skal være bevidste om ikke at lægge ord og følelser i munden på børnene.

 

Vi lægger altså vægt på:

 

  • at give tid til det enkelte barn, have meningsfulde relationer, være nærværende, omsorgsfulde, lyttende, forstående, oprigtige og tydelige voksne

  • oplevelser og aktiviter i naturen og det nære miljø samt ture ud af huset

  • samlingen, hvor børnene kan udtrykke sig og synge

  • et kreativt miljø for at styrke børnenes fantasi og evne til at skabe

  • fortællingen

  • rytmik og sang

  • fysisk udfoldelse inde og ude med henblik på at styrke oplevelsen af kroppen og dermed lægge grundstenene til den mentale er kendelse

  • Legen - som er de 4 ovenstående punkter i en kompakt cocktail

bottom of page