Ny elev

Vi ønsker, at være en lille skole, hvor alle kender hinanden og hvor de store hjælper de små.

Vi er en et-sporet skole med 20 elever i hver klasse (fra 4. klasse op til 22 elever).

På Møn Friskole arbejder vi tæt sammen i indskoling (0.-3. kl.), mellemtrin (4. – 6. kl.) og udskoling (7. – 9. kl.)
Lærerne er samlet i disse teams, hvilket betyder, at vi kender eleverne rigtig godt. Det er med til at sikre trivsel og godt samarbejde med det mål at sikre god undervisning.

Trivsel er en forudsætning for at lære. Igennem skoleforløbet har vi et stort fokus på dette. Vi har fokus på det i hverdagen og forventer, at forældrene bakker op om diverse tiltag omkring klassen, bl.a. klasseråd, legegrupper mm.

Vi prioriterer at have en velfungerende, alsidig og spændende skoledag og samtidig prioritere elevernes fritidsliv, for de yngstes vedkommende med mulighed for at gå i en SFO, der kan tilbyde de bedste fritidsbetingelser. Skoledagen struktureres så den tager udgangspunkt vi vores værdier og vision.

Vi har morgensamling, fleksibel skemastruktur, tværfaglig undervisning, projektarbejde, fag-faglig undervisning, alternative dage og uger og en række arrangementer, hvor forældrene inviteres til at deltage.

Indskrivning til Møn Friskole sker ved at kontakte skolens leder Søren Toft Nielsen på telefon 55 81 67 01 eller e-mail skoleleder@moen-friskole.dk

Indskrivning til Frihaven sker ved at kontakte afdelingsleder Jane Hvidesten Rasmussen på telefon 50 60 65 92 eller e-mail frihaven@moen-friskole.dk

 

Vi ønsker den personlige samtale med jer for at sikre de gensidige forventninger og i fællesskab at sikre, at vi er det rigtige tilbud for jer og jeres barn.

I forbindelse med indskrivningen beder vi om samtykke til at hente oplysninger fra tidligere institution eller skole.

Læs mere om Indmeldelse og Priser

Indmeldelse

Optagelse til 0. klasse
Kontakt gerne skolen for et forbesøg, udfyld indmeldelsesblanketten og indbetal indmeldelsesgebyret.
Vi afholder informationsmøde i januar måned.
Vi oplyser ikke ventelisteplacering, da der er flere kriterier at tage hensyn til som søskende, kønsfordeling og gruppens øvrige sammensætning.

Optagelse, hvis barnet allerede går i skole
Kontakt skolen for at aftale tid til et forbesøg.
Dette første møde er sædvanligvis uden børn.
Herefter besøger barn og forældre skolen, hvor besøget foregår på børneniveau. Ønskes optagelse udfyldes indmeldelsesblanket og indmeldelsesgebyr betales. Herefter aftales evt. besøg i klassen. Der er 3 ugers prøvetid.

Indmeldelsesblanket med tilladelser til at indhente oplysninger

Priser
Fra 1. januar 2021

SKOLEN

1. barn
Skolepenge:    1.590 kr.
SFO-betaling:  1.135 kr.

2. barn
Skolepenge:      1.060 kr.
SFO-betaling:    757 kr.

3. barn eller flere
Skolepenge:     530 kr.
SFO-betaling:   378 kr.

Der betales i 11 måneder. Juli er betalingsfri.
Der kan søges fripladstilskud til både skole- og sfo betaling. Ansøgning til dette sker i august med aflevering senest 8/9. Dette informeres der om i forældreintra.

Wish to know more about admissions and updates? Subscribe now!