Regler og retningslinjer

Den selvejende institution Møn Friskole

Regler og retningslinjer

Skolens værdigrundlag er udgangspunktet for vores regler og retningslinjer.

Når vi er sammen, har vi en god omgangstone. Det vil sige, at vi alle, både børn og voksne, taler med respekt og omsorg til og om hinanden.
Når vi er i klasserne, giver vi hinanden relevant arbejdsro. Det betyder, vi ikke forstyrrer hinanden uden grund.
Når vi holder frikvarter, skal det være en god pause for alle. Her er vi alle, både børn og voksne, ansvarlige for, at alle føler tilknytning og oplever sig som en del af fællesskabet. Derfor mobber vi ikke eller holder andre udenfor. Når vi bevæger os på skolens område, passer vi godt på naturen, skolen og dets inventar.

Sygdom
Hvis dit barn bliver syg, skriver du en besked til klasseteamet i kontaktbogen i Intra.

Andet fravær
Andet fravær aftales med skolen.
2 dage kan aftales med klasselærer.
3 dage eller mere skal aftales med ledelsen.

Ps. Hvis du har et barn i 9. klasse, er det en rigtig god ide at være meget tidlig ude mht. andet fravær, da skoleåret indeholder en del obligatoriske aktiviteter.

Massivt fravær
10% fravær – klasselærer tager kontakt til forældre, for at få styr på udfordringer og finde løsninger.
15% fravær – Ledelsen orienteres (dette kan selvfølgelig ske tidligere, hvis det giver mening).
Der er ikke firkantede regler omkring fravær, ud over ovenstående, da hver situation er forskellig og årsager og løsninger kan være mangeartede.
Målet er altid at få eleven til at komme i skole og være i god trivsel.

Vold og rusmidler
På Møn Friskole accepter vi hverken vold eller rusmidler.
På Møn Friskole har vi et sundt læringsmiljø. Det betyder:
  • At skolen ikke accepter vold, trusler eller mobning.
  • At ingen elever på noget tidspunkt må indtage alkohol, tobak, snus eller andre rusmidler på skolens grund eller andre arrangementer i skoleregi.
På Møn Friskole forventer vi, at regler og retningslinjer bliver overholdt.

Møn Friskole hviler solidt på vores værdigrundlag. Derfor kan vi naturligvis ikke acceptere adfærd som strider imod skolens værdimæssige grundlag, regler og retningslinjer. Sker det, vil første skridt altid være at skolen får talt med elev eller elev og forældre alt efter adfærdens beskaffenhed, så det uheldige forløb ikke gentager sig.

Sanktioner og bortvisning
Ved gentagne eller grove overtrædelser af skolens regler og retningslinjer kan skolens ledelse træffe beslutninger om en række sanktioner. Disse vil som udgangspunkt altid ske i dialog og under hensyntagen til de konkrete omstændigheder eksempelvis barnets alder og forseelsens grovhed.
Bortvisning vil altid være sidste sanktionsmulighed.
Her gælder følgende: Midlertidig bortvisning af elever kan foretages af skolelederen i samarbejde med lærerne. Bestyrelsesformanden orienteres. Permanent bortvisning skal godkendes af bestyrelsen (jf. gældende forretningsorden § 19).

Se i øvrigt skolens politikker i forældreintra under dokumenter.

Godkendt af bestyrelsen d. 7/3 2022
Our Curriculum Overview

A Commitment to Excellence

The Champion School aims at offering all our students a broad and balanced curriculum that provides rewarding and stimulating activities to prepare them for the best social and cultural life.
Whether it is our books or hands-on training, we make sure each student gets personal attention to cope up and flourish in every subject for better scores and a brighter future.
College Opportunities