Kalender

Frihaven har lukket i ugen mellem jul og nytår.
SFO’en følger skolens feriekalender i alle ferier, undtagen i sommerferien, hvor vi kun har lukket i 4 af de 6 uger. Spørg personalet i SFO´en om lukkeuger.

Feriedage

Skoleåret 2023/24

Første skoledag 13/8 – 23 (søndag 10.00)

Efterårsferie 14/10 – 22/10 – 23

Juleferie 21/12 -23 – 7/1 – 24

Vinterferie 10/2 – 18/2 – 24

Påskeferie 23/3 – 1/4 – 24

OBS.  St. Bededag 26/4 – 24 er en skoledag

Kr. Himmelfart 9/5 – 12/5 – 24

Pinse 20/5 – 24

Grundlovsdag 5/6 – 24

 Sommerferie 29/6 – 11/8 – 24

Skoleåret 2024/25

Første skoledag 11/8 – 24 (søndag 10.00)

Efterårsferie 12/10 – 20/10 – 24

Juleferie 20/12 -24 – 5/1 – 25

Vinterferie 8/2 – 16/2 – 25

Påskeferie 12/4 – 21/4 – 25

Kr. Himmelfart 29/5 – 1/6 – 25 (fri fredag efter Kr. himmelfart)

Grundlovsdag 5/6 – 8/6 25 (fri fredag efter grundlovsdag)

Pinse 9/6 – 25

Sommerferie 28/6 – 9/8 – 25

Alle dage inklusiv!   

Andre vigtige datoer i 24/25!

Vigtige datoer for alle
 
Arbejdsdage for forældre
 
Følgende datoer er jeres mulighed for at få lagt den arbejdskraft på skolen,
som bestyrelsen har besluttet. Hvis man som familie lægger disse dage på skolen, får man ikke en
regning hen på foråret. (Vigtigt at blive krydset af)
 
Alle familier skal lægge 2 dages arbejde.
 
Hvis man mangler 1 dag, koster det 1000 kr. og, hvis man mangler 2 dage koster
det 2000 kr. 
 
21 og 22/9 24 – Arbejdsweekend (9.00 – 15.00)
 
5 og 6/4 25 – Arbejdsweekend (9.00 – 15.00)
 
19/5 25 – Planlægningsdagen (Der er både en morgenSFO-del, en skole-del og
sidst på dagen en SFO-del)
 
1/7 – Vedr. Vilde Vulkaner (Teltudbringning og opsætning af samme 7.30 – 13.30.
(Opgaven kræver stor bil/trailer. Kontakt Bente omkring denne opgave)

 
Fælles omlagte dage 8.15 – 13.10:
 
Følgende dage er omlagt dage, hvor alle elever på skolen er i skole fra 8.15 –
13.10. Der vil være flere, men de er forskellige fra afdeling til afdeling og
dem vil I få fra teamene.
 
 
Efterår 24
 
11/10 – motionsdagen
 
11 – 15/11 – International uge
 
29/11 – Klippe/klistredag
 
19/12 – Juleafslutning
 

Forår 25
 
27/1 – 31/1 – Fælles emneuge

 

7/2 – Skakdag

 

28/2 – Fastelavn
 
19/5 – Planlægningsdagen

16/5 – 9. klasses sidste skoledag
 
23/5 – Klasselærerdagen i forbindelse med markedsdagen
 
24/5 – Markedsdagen (en lørdag fra 9.00 – 13.00)
 
23 – 25/6 – Sportsdage
 
26/6 – klasselærerdag
 
27/6 – Sidste skoledag
 
 
Vi har følgende fællesfester:

 

 

11/8 24 – Første skoledag fra 10 –
13
 
30/10 24 – Skolefest (teaterfest)
 
26/6 25 – Sommerfest og dimission
 
Derudover er der teateraften for indskolingen d. 27/3 25