Høj faglighed i et kreativt miljø

Møn Friskole består af 200 elever fra 0. til 9. klasse, samt 46 børn i Børnehuset Frihaven. Cirka halvdelen af skolebørnene går i SFO’en.

Skolen er kendt for sin høje faglighed i et kreativt miljø. Vi har stor fokus på elevernes tryghed og trivsel, blandt andet har vi legepatruljer og venskabsklasser.

På Møn Friskole underviser vi ud fra en fleksibel skemastruktur, som giver mulighed for faglig fordybelse og en oplevelse af sammenhæng.

Hver morgen har vi morgensamling med sang, beskeder, nyheder og fremlæggelser – det styrker fællesskabet, traditionerne og den demokratiske dannelse.

På disse sider kan du orientere dig om stort og småt vedrørende Møn Friskole.

Ledige pladser – september 2023
Vi har pt. enkelte ledige pladser i følgende klasser:
2. klasse, 3. klasse, 5. klasse, 6. klasse.

Er du interesseret i at høre nærmere, at få en rundvisning eller at mødes med mig, så ring på telefon 55 81 67 01.

Søren Toft Nielsen
Skoleleder

Undervisningen skal vække elevernes iboende nysgerrighed og lyst til at lære.

Jonathan Doe — Headmaster

Undervisning

Undervisningen skal vække elevernes iboende nysgerrighed og lyst til at lære. Vi tror på, at eleverne får en højere grad af ejerskab for og udbytte af undervisningen, hvis de inddrages i indhold og form, gennem en løbende dialog med skolens ansatte.

Filosofi

Filosofi

Vores elever har filosofi på alle klassetrin. Vi tror på, at børn som udgangspunkt er født som nysgerrige og undrende. Vi udvikler åbenhed, oprigtighed, nysgerrighed, tolerance og empati.
Læs mere

Kor

Kor

Vi synger meget på Møn Friskole og har kor på alle klassetrin. Vi ønsker at eleverne oplever fællessangen som en samlende aktivitet og kulturelt fænomen.
Læs mere

Teater

Teater og film

Både mellemtrin og indskoling laver en større opsætning på skolen hvert år. Selvfølgelig med musik og sang til. Udskolingen prioriterer filmskole i 7. klasse.
Læs mere

Natur Teknik på Møn Friskole

Natur / teknik

Vi bruger vores dejlige ø, med alt, hvad den kan levere af naturoplevelser og vi kan finde på at besøge bondegårde, rensningsanlæg, Møns Klint naturligvis osv.
Læs mere

Matematik

Almindelige skolefag

Vi har alle almindelige skolefag (dog ikke kristendom) og har almindelige afgangsprøver, så man kan komme uhindret videre i uddannelsessystemet.
Læs mere

Sprog

Engelsk fra 0. klasse

Vi underviser i engelsk allerede fra 0. klasse. Og i tysk fra 5. klasse. Vi lægger vægt på en varieret, legende, syngende og eksperimenterende undervisning.
Læs mere

Our Co-curricular Activities

Athletics

Our students are passionate about sports and athletics and have the freedom to choose the one they like and wish to take up.

In-house Publications

We have several writers who are encouraged to come up with creations that are regularly published in our in-house magazines.

Performing Arts & Music

With professionals on board, we take pride in training our students in art forms like dance, drama, painting and more.

Wish to know more about admissions and updates? Subscribe now!