SFO

Vores SFO har to afdelinger.

Fristedet er pasningsordningen for 0-2.klasse.
Klub2 er for 3.-5. klasse.

Der er 6 pædagogiske personaler tilknyttet SFO’en. Fire i Fristedet og to i Klub2.

Vi følger skolens ferieplan med undtagelse af sommerferien, hvor vi lukker i fire uger.

Åbningstider
Man-tors   6.30 – 17.00
Fredag 6.30 – 16.00
Telefon
Fristedet   5060 6593
Klub2 5060 6594

Skriv til os

SFO bål udenfor - hytte

Rammerne

Fristedet har indenfor 3 lokaler som fast base. Fristedets primærlokale, 0.klasses lokale, samt et lokale med bordfodbold, LEGO og Playmobil. Vi kalder det "Stille-rummet", men der er aldrig stille 😊

Klub2´s lokaler består af vores to basislokaler med sofaer, hvor børnene kan sidde og sludre samt beskæftige sig med små sysler, tegne m.m. Vi har også adgang til et stort køkken.

Derudover råder vi over gymnastiksalen, og vi har et dejligt ude-areal med bålplads, fodboldbaner, skolegård med gynger, sandkasse og legehuse, krat til huler, pilehytter samt en mindre skov.

Teater

Profil

Vort mål er at give børnene de bedste fritidsbetingelser. Fremme deres sociale forståelse og give dem nogle redskaber, så de kan være sammen på en god måde. Ved at lære at respektere hinanden, kommer vi langt i omgangen med andre. Ligeledes arbejdes der med at give børnene øget selvstændighed, da der kommer en tid, hvor de selv skal forvalte deres eftermiddage.

Vi ønsker at børnene oplever SFO'en som et rart og hyggeligt sted at være, hvor de kan komme og være trygge ved, at der er voksne der lytter og støtter op omkring dem.

Det er vigtigt, at børnene udvikler sig til selvstændige mennesker, der er glade og har forståelse for egen og andres behov.

Den tid børnene er hos os, er deres fritid, så der skal være rig mulighed for fri leg, at knytte nye venskaber, samt værne om de venskaber, de har. Vi synes det er vigtigt at vi respekterer, at vi er sammen med børnene i deres fritid, og at de har behov for at lege. Vi holder også af de små og store værksteder vi tilbyder, hvor børnene, frivilligt kan deltage.

Vi voksne har en god portion humor, og det er vigtig at vi viser børnene, at selvom man er voksen behøver man ikke være kedelig. De ansatte har en god relation, der strækker sig udover arbejdstiden, og vi synes det er en god idé, at børnene oplever en personalegruppe, der holder sammen og kan lide at samarbejde.

Praktisk

Hver dag er det vigtigt, at jeres børn kommer og siger hej og farvel, så vi ved om de er i SFO, og hvornår de går hjem. Begge afdelinger har krydselister, hvor børnene registreres og hvor eventuelle bustider eller legeaftaler noteres. I Klub2 må børnene selv krydse sig ind, og I Fristedet er det de voksne, der varetager dette.

Det er ligeledes MEGET vigtigt, at vi får besked om ændringer i børnenes hverdag, nye telefonnumre eller hvis børnene har en legeaftale. Vi udleverer ikke børnene til andre end forældrene, hvis vi ikke har fået besked om dette. Legeaftaler skal laves hjemmefra, da vi ikke udleverer vores telefon så børnene kan organisere legeaftaler.

Hvis jeres barn har faste bustider, selv må give beskeder eller selv bestemme hjemtid m.m kan I aflevere en seddel til os med aftalens omfang. Al besked vedr. børnenes hjemsendelse skal telefoneres direkte til os og ikke via børnenes mobiler.

Mobiltelefoner
Mobiltelefonen er blevet en stor del af børns hverdag. Børnene i Fristedet må ikke medbringe mobil mandag til torsdag. Kun om fredagen må mobilen medbringes, hvor der ligeledes må spilles på iPads, da det er vores gamerdag.
I Klub2 er det ok at have en mobil med sig, men al kommunikation vedr. legeaftaler og afhentning skal stadig foregå via de voksne, og mobilaktivitet skal minimeres. Hvis børnene ikke kan slippe deres mobiler, kan de blive passet i Klub2s mobilbørnehave indtil barn, og mobil, skal hjem.

Det er en god idé at børnene har eftermiddagsmad med, da sulten kan melde sig midt i god leg, spurten i salen og værksteder 🙂

Aktiviteter i SFO-året

Gymnastiksal
Børnene i SFO'en har mulighed for at bruge gymnastiksalen hele ugen med forbehold for eftermiddagsundervisning.

Computer og ”spilkonsoller”
Børnene i SFO'en har spildag om fredagen. Her er der mulighed for at surfe på Internettet efter spil og andet sjov. Børnene skal selv medbringe pc, mobil, iPad e.l. Børnene skal overholde aldersanvisninger på spil, og der er løbende opsyn med, hvad børnene spiller og ser på deres tablet.

Aktiviteter, fødselsdage og anden hygge
I løbet af SFO-året tilbyder vi mange forskellige krea-aktiviteter og fysiske udfordringer i form af dyste og turneringer.

Traditioner i løbet af året er vigtige for os. Det vil sige, at vi har juleværksteder, påskeaktiviteter, Halloween-aktiviteter og forbereder fastelavn med skolen, samt laver gaver til Mors Dag og Fars Dag.

Ved juletid holder vi julehygge med jer forældre, hvor vi hygger med børnenes julebag. Til Påske holder vi en dejlig påskefrokost med børnene, og vi har en årlig diskoteksfest.

I slutningen af hver måned fejrer vi de børn, der har haft fødselsdag i løbet af måneden. Børnene i Klub2 har indflydelse på valg af servering og er selv med til at forberede menuen. Bagefter ser vi en film. Med hensyn til valg af film, er reglen at aldersanvisningen på filmene overholdes.

Hvert år holdes der en Fristeds-afslutning for 2.klasse, lige inden de rykker i Klub2, og der er ligeledes en afslutning for 5.kl, når de helt forlader Møn Friskoles fritidstilbud i form af en overnatning.

I løbet af året arrangerer vi ligeledes tur til svømmehallen.

Vilde Vulkaner
Hver sommerferie deltager vi med stor fornøjelse i børnefestivalen Vilde Vulkaner. Det er 1. – 5. klasse der kan tilmelde sig.

Hver uge udsender Fristedet og Klub2 sammen en ugemail på intra, hvor vi fortæller om ugen, samt giver info om næste uges aktiviteter. Det er vigtigt at denne ugemail læses.