Børnehuset Frihaven

I Frihaven er der 46 børnehavebørn.

Vi er 9 ansatte. Syv er uddannede pædagoger, en er medhjælper og en står for rengøring.

Frihaven hører til i en gammel villa på Portnervej 4 (overfor skolen, indgang via legepladsen). Vi har en hjemlig indretning og atmosfære både inde i de små stuer og ude i haven.

Vi har 3 aldersopdelte stuer, hvor børnene er tilknyttet og har faste voksne, men er også blandet på tværs.

Vi har en stor pragtfuld have med masser af beplantning og opdelt i spændende legerum, samt motorikbane og bålplads. Vi har også adgang til – og benytter flittigt – skolens gymnastiksal, musiklokale, sports- og legeplads.

I er meget velkomne til at komme på besøg hvis I vil se huset, møde os og mærke stemningen. Ring og aftal nærmere på tlf: 5060 6592.

Som forældre i Frihaven forpligter man sig til en årlig arbejdsweekend og en årlig forældrerengøring. Derudover vægter vi forældresamarbejdet meget højt. Med en åben dialog ønsker vi at skabe et trygt samarbejde om jeres barn.

Vi har i samarbejde med vores forældrebestyrelse lavet en kostpolitik, der kort fortalt omfatter sunde madpakker og sunde fødselsdage.

 
Åbningstider
Man-tors 6.30 – 17.00
Fredag 6.30 – 16.00

Kontakt
Telefon: 5060 6592
Skriv til os

Indmeldelse

Indmeldelse i Frihaven sker ved at kontakte afdelingsleder Jane Hvidesten Rasmussen på telefon 5060 6592 eller e-mail frihaven@moen-friskole.dk

Vi ønsker den personlige samtale med jer for at sikre de gensidige forventninger og i fællesskab at sikre, at vi er det rigtige tilbud for jer og jeres barn. I forbindelse med indskrivningen beder vi om samtykke til at hente oplysninger fra tidligere institution.

Venteliste
Vi er en selvejende privatinstitution, der hører under Møn Friskole. Skolen og børnehaven har hver sin venteliste og du bestemmer derfor selv om du skriver dit barn op til begge enheder. Se også dokumentet "Ventelistepolitik".

Indmeldelsesblanket
Hent indmeldelsesblanket (PDF - 260 KB)

Priser og tilskud
Se under afsnittet Priser

Pige fra Frihaven balancerer på træstamme

Opstart i Frihaven

Vi vægter en tryg og rolig opstart for både børn og forældre. I vil, inden barnet starter, komme på forbesøg. Ring til os 1-2 måneder inden start og aftal nærmere.

I er som forældre velkomne til at være her sammen med barnet i det omfang, I selv ønsker. I skal minimum afsætte de første 3 dage.

Den vigtigste forudsætning for arbejdet med børnene er samarbejdet med forældrene. Det er det pædagogiske personales ansvar at skabe rammerne for et tillidsfuldt og trygt samarbejde.

Læs mere i dokumentet "Opstart, praktisk information".

Overgang til skole - børnene klappes igennem

Overgang til skole

De kommende skolebørn går i Frihaven frem til august, hvor børnehaveklassen starter. Vores tætte samarbejde med skolen gør overgangen mere blid. Børnene vil, fra begyndelsen af deres tid i Frihaven, oftest komme én gang om ugen i skolens omgivelser enten inde eller ude. Skolens børn kommer tit på besøg i små grupper og leger med børnehavebørnene.

De sidste måneder inden skolestart er der et brobygningsforløb, hvor vi besøger børnehaveklassen. Børnehaveklasselæreren kommer fast i Frihaven og besøger de store børnehavebørn.
Når vi har børn der skal gå på andre skoler, laver et overleveringsforløb og besøger de pågældende skoler

På tur med børnene

Værdier og Profil

Vi har fokus på at børnene kan være og blive sig selv. Udgangspunktet for dette er relationskompetente medarbejdere, der er empatiske og nærværende sammen med børnene.
Vi tror på, at vi alle - både børn og voksne - er unikke og kan bidrage til skabelsen af et nærværende fællesskab med højt til loftet, mangfoldighed, humor og gode relationer.
Vi ønsker et fællesskab, der bygger på tillid, tryghed, anerkendelse og respekt for den enkelte, for på den måde at styrke barnets selvværd og give mod, lyst og evne til at møde verden og tage livet ind.

Alle følelser er tilladte, men ikke alle handlinger. Alle reaktioner er meningsfulde. Barnet er aldrig problemet men derimod den voksnes forhold og opfattelse af barnet. Vi vil møde børnene i øjenhøjde. Børns selvværd nedbrydes ved skæld-ud. Vi skal skelne mellem, hvad der er den voksnes egne forventninger, og hvad der er barnets.

Vi skal lytte og undre os. "Les is more" - vi skal gøre mindre og turde være langsomme. Vi skal være bevidste om ikke at lægge ord og følelser i munden på børnene.

Vi samler æbler i haven

Dagligdagen

Frihaven åbner 6.30 hvor vi i et hyggeligt og roligt miljø tager imod jeres barn.
Vi tilbyder morgenmad (økologisk) til kl. 07.30.

Fra kl. 9.00 til ca. 9.30 er der samling i de 3 grupper.
I skal enten aflevere før eller efter samling.

Efter samling kan dagen have en planlagt aktivitet som tur, yoga, rytmik, kreativ eller gymnastiksalen. Der kan også blot være tid til leg ude eller inde.

Fra ca. kl. 11.00 til 11.30 spiser vi i små grupper. Frokosten består af medbragte madpakker eller månedlige maddage, hvor børnene deltager aktivt i tilberedningen.

Efter frokost rykker aktiviteter og leg udendørs. Det er også her, at de børn, som har behov for en lille lur, bliver puttet.

Omkring kl. 14.00 serverer vi frugt og hjemmebagt økologisk brød, eller anden sund eftermiddagsmad. Resten af dagen er der rum for leg og hygge, indtil vi lukker.

Dagligdagen er en stadig vekselvirkning mellem aktiviteter igangsat af voksne, og aktiviteter båret af børnenes lyst, fantasi og kreativitet – eller bare behovet for en stille stund.

Vi tilbyder en bred vifte af alt det vi ved er vigtigt for børnehavebarnets udvikling indenfor sprog, natur, motorik, kreativitet mm.

Se mere i dokumentet Frihavens pædagogiske grundlag.

Lanternefest i Frihaven

Traditioner og ture

Koloni i 3 dage for de ældste børn i sensommeren.
Lanternefest i efteråret.
Maddage med smørselv og bålmad.
Fokus på årets gang i naturen - så, plante, høste, smage.
Havens fugle og kriblekrabledyr. Landmandens dyr og afgrøder på marken.
Overnatning i børnehaven om foråret, for de ældste børn.
Deltagelse i skolens markedsdag, hvor vi sælger hjemmelavede ting.
Sommerfest for forældre og søskende.
En månedlig cykeldag (med egen cykel) og bamsedag.

Ture i området
Anemoneskoven - bag skolen.
Vores egen skov med egetræet ”Gamle Anton”.
Vandløbet og broen.
Marienborg park.
Den gamle grusgrav.
Vi kommer gerne hjem til børnefødselsdag.
Børnene er med ude og handle i små grupper.
Svømmehallen, 2-3 gange for de ældste.


Mette spiller guitar med børn

Personale

Personalet kan kontaktes i Frihavens åbningstid på tlf. 5060 6592.
Mail sendes til frihaven@moen-friskole.dk. Send også gerne en sms.

Jane Hvidesten Rasmussen (afdelingsleder) på barsel
Jette Bechmann (pædagog) konstitueret leder
Anni Guldborg Christensen (pædagog)
Mette Outzen (pædagog)
Dorte Bovin (pædagog)
Ayoe Palmkvist Klittum (pædagog)
Helle Macdams (pædagogmedhjælper)
Annette Stenbæk Kristensen (pædagog)
Marlene Bo Hansen (Rengøring)


Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen sammensættes af 3 forældre til børn i børnehaven, 1 medarbejderrepræsentant og børnehavens daglige leder. Medlemmerne vælges for 1 år ad gangen. Der vælges 2 suppleanter for forældre. Det foretrækkes at der sidder en forælder med fra skolebestyrelsen.'

Forældrebestyrelsen har råderet over de budgetterede midler udstukket af bestyrelsen for Møn Friskole.

Forældrebestyrelsen har udtaleret vedrørende forhold i børnehaven, men det er bestyrelsen for Møn Friskole, der træffer de endelige afgørelser. Man kan kun sidde i forældrebestyrelsen så længe, man har et barn i børnehaven.

Vi vægter samarbejdet højt mellem forældrebestyrelsen og skolebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen er i 2022/23 sammensat af
Jon Fuglsang, Formand (far til Else)
Allan T Slaikjær (far til Ellinora)
Sarah Skov Nielsen (mor til Theodor)
Jette Bechmann (afdelingsleder)
Anni Guldborg Christensen (medarbejderrepræsentant)

Suppleanter
Jakob Tilgaard (far til Mille og Malou)
Karen Haers (mor til Liam og Silje)

Priser

Børnehavebetaling over 3 år: 2.360 kr./måned
2.124 kr./måned, hvis man har søskende på skolen

Børnehavebetaling under 3 år: 2.580 kr./måned
2.344 kr./måned, hvis man har søskende på skolen

Der betales i 11 måneder. Juli er betalingsfri.

Tilskud
Der gives kommunal søskendemoderation efter gældende regler i Vordingborg Kommune, såfremt man har børn i andre daginstitutionstilbud (private, såvel som kommunal dagpleje, vuggestue eller børnehave). Der gives endvidere tilskud i forhold til forældrenes indtægt.

For deltidsplads ved barsel skal der ansøges på Vordingborg Kommunes hjemmeside senest 2 måneder før periodens start, som altid er til den 1. i en måned.

Møn Friskole og Frihaven læner sig op ad de rammer og retningslinjer Vordingborg Kommune har udstukket. Se mere på Vordingborg Kommunes hjemmeside mht. gældende regler. I praksis skal man henvende sig til Vordingborg Kommunes pladsanvisning. De vil beregne tilskuddet. Tilskuddet sendes til os, hvorefter vi fratrækker det i betalingen.