Undervisning og fag

Filosofi

Filosofi

Vi tror på, at børn som udgangspunkt er født som nysgerrige og undrende og dette understøtter vi i et undersøgende fællesskab.

I samtalen undrer vi os, vi reflekterer og derved udvikles børnenes åbenhed, oprigtighed, nysgerrighed, tolerance og empati.

Formålet med faget er at børnene udvikler sig til selvstændigt tænkende individer samt demokratiske livsduelige medborgere.

Kor

Kor

Vi synger meget på Møn Friskole, og det er der mange grunde til. Udover at alle lærer at synge, får vi sammen kendskab til en masse af vores kulturs sange og oplever alle at være en del af og bidrage til et musikalsk fællesskab.

Musik og herunder korsang er eminent til at udvikle elevernes evne til at arbejde sammen, da de i det musiske fællesskab skal forholde sig til en masse andre mennesker og indgå i et fællesskab omkring et projekt. Disse erfaringer kan overføres til andre situationer i livet og øger derudover trygheden på Møn Friskole. Alle elever har kor på skemaet.

Teater

Teater og film

Både mellemtrin og indskoling laver en større opsætning på skolen hvert år.
Mellemtrinnets teaterforestilling ligger normalt i januar måned og der laver børnene og de voksne i samdrægtighed deres eget teaterstykke, med musik, kulisser, tøj, replikker osv. Det munder ud i en forestilling for alle i starten af februar.
Indskolingen laver en lidt mindre forestilling i løbet af foråret. Det kunne f.eks. være, ”Mis med de blå øjne” eller lignende. Der er selvfølgelig også musik og sang til.

Natur Teknik på Møn Friskole

Natur / teknik

Møn Friskole har Natur og teknologi, som de fleste andre skoler i Danmark.
Vi bruger vores dejlige ø, med alt, hvad den kan levere af naturoplevelser, vi arbejder med fugle, dyr og planter. Vi kan finde på at besøge bondegårde, rensningsanlæg, Møns Klint naturligvis osv.

Der arbejdes selvfølgelig også med teknologi, såsom strøm, lettere kemi, fysiske fænomener osv.

Matematik

Almindelige skolefag

Ud over ovenstående, så har vi alle almindelige skolefag (dog ikke kristendom) og har almindelige afgangsprøver, så man kan komme uhindret videre i uddannelsessystemet, når man er færdig hos os.

Vi bruger naturligvis kreative processer af forskellig art i alle fag. Vi bruger ikke nationale tests, men diagnostiske tests i både matematik og dansk, til at sørge for at vi har alle elever med. Vi sætter en ære i at have en høj faglighed, samtidig med alt det andet.

Sprog

Sprog

På Møn Friskole har vi engelsk på alle klassetrin.
Vi underviser i engelsk fra 0. klasse. Allerede her gør vi børnene nysgerrige på sprog, og vi lader dem være eksperimenterende med sproget. Herudover underviser vi i tysk fra 5. klasse.

Vores mål er at gøre børnene i stand til at bruge sproget kommunikativt. Vi lægger vægt på både en varieret, legende, syngende og eksperimenterende undervisning. Ligeledes har vi fokus på at udvikle og udfordre børnenes forståelse for sprog og kultur.