Ny hjemmeside på vej

Vi er i øjeblikket i gang med at lave en ny hjemmeside til Møn Friskole og Børnehuset Frihaven.
I overgangen vil I muligvis kunne finde ikke ajourført punkter, I er derfor velkomne til at kontakte skolen for at få den opdaterede information.

Møn Friskole

Ansvarlighed, tryghed og troværdighed

Møn Friskole er oprettet af forældre og andre aktive mønboer i marts 1996, da den lokale kommuneskole blev nedlagt. Der blev straks taget initiativ til at oprette en friskole, således at der også fremover lå en lokalforankret skole i Damsholte.

Møn Friskole ligger hvor Frederik den 4.'s rytterskole lå. Vi ligger vidunderligt midt i den smukke mønske natur. Vi har skov, sø og å lige i nærheden, og eleverne har masser af plads og kan boltre sig udenfor på vores arealer med bålhytte og sportsplads.

Møn Friskole har godt 180 elever, én klasse pr. årgang fra 0. klasse til og med 9. klasse. Skolegangen afsluttes med Folkeskolens afgangsprøver efter 9. klasse. Administrativt fungerer skolen under "Lov om frie grundskoler". Skolen drives på grundlag af skolepenge og tilskud fra det offentlige.

Møn Friskole bekender sig ikke til bestemte religiøse eller politiske retninger. Skolen har en holdningsmæssig rummelighed, som både børn, forældre og lærere er omfattet af. Vi tror på, at børn er mennesker, der fortjener respekt og vejledning.

Møn Friskole er en skole, hvor vi prioriterer at være en lokalforankret skole.