PRISER

fra 1. januar 2021

SKOLEN:

                        1. barn            2. barn            3. barn eller flere

 

Skolepenge:    1.450 kr.           966 kr.             483 kr.

Sfo-betaling:    1.080 kr.           721 kr.             360 kr.

 

Der betales i 11 måneder. Juli er betalingsfri.

 

Der kan søges fripladstilskud til både skole- og sfo betaling. Ansøgning til dette sker i august med aflevering senest 8/9. Dette informeres der om i forældreintra.

 

BØRNEHAVEN:

 

Børnehavebetaling: 2.190 kr. pr. måned (1.974 hvis man har søskende på skolen)

 

Der betales i 11 måneder. Juli er betalingsfri. Der gives kommunal søskende moderation efter gældende regler i Vordingborg Kommune, såfremt man har børn i andre daginstitutionstilbud (private, såvel som kommunal dagpleje, vuggestue eller børnehave).

Der gives endvidere tilskud i forhold til forældrenes indtægt.

For barsels deltidsplads skal der ansøges på Vordingborg Kommunes hjemmeside senest 2 måneder før periodens start, som altid er til den 1. i en måned. Møn Friskole læner sig op ad de rammer og retningslinjer Vordingborg Kommune har udstukket. Se mere på Vordingborg Kommunes hjemmeside mht. gældende regler.

 

I praksis skal man henvende sig til Vordingborg Kommunes pladsanvisning. De vil beregne tilskuddet. Tilskuddet sendes til os, hvorfor vi fratrækker det i betalingen herfra.