PRISER

fra 1. januar 2018

SKOLEN:

                        1. barn            2. barn            3. barn eller flere

 

Skolepenge:    1.360 kr.           911 kr.             449 kr.

Sfo-betaling:    1.020 kr.           683 kr.             337 kr.

 

Der betales i 11 måneder. Juli er betalingsfri.

 

Der kan søges fripladstilskud til både skole- og sfo betaling. Ansøgning til dette sker i august med aflevering senest 8/9. Dette informeres der om i forældreintra.

 

BØRNEHAVEN:

 

Børnehavebetaling: 2.070 kr. pr. måned (1.870 hvis man har søskende på skolen)

 

Der betales i 11 måneder. Juli er betalingsfri. Der gives kommunal søskende moderation efter gældende regler i Vordingborg Kommune, såfremt man har børn i andre daginstitutionstilbud (private, såvel som kommunal dagpleje, vuggestue eller børnehave).

Der gives endvidere tilskud i forhold til forældrenes indtægt.

 

I praksis skal man henvende sig til Vordingborg Kommunes pladsanvisning. De vil beregne tilskuddet. Tilskuddet sendes til os, hvorfor vi fratrækker det i betalingen herfra.