VÆRDIGRUNDLAG

 

Møn Friskole bygger på det forpligtende fællesskab i et trygt miljø.

Vi ser forskellighed som en styrke, der beriger et mangfoldigt fællesskab.

I samvær og læring møder vi hinanden med tolerance og værdighed

for derigennem at styrke børnenes selvværd.

Vi skaber sammen et læringsrum af kreativitet og høj faglighed, hvor

nysgerrighed og refleksion er en naturlig del af hverdagen.

 

 

                                                            Endeligt bearbejdet og godkendt oktober 2016.