VISION

 

I tæt samarbejde med forældrene vil vi udvikle børnenes livsduelighed, så de med lyst til at lære resten af livet kan klare sig i en global foranderlig verden.

Derfor vil vi sikre børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Derfor vil vi fremme bevidsthed og selvstændighed og gøre børnene til demokratiske og ansvarlige mennesker.

Derfor vil vi styrke selvværd, kreativitet og nysgerrighed.

Derfor vil vi åbne børnenes øjne for verden i al dens mangfoldighed, både lokalt og internationalt.

Derfor er forældrene engagerede og loyale. De bakker op om skolens værdier og målsætning og tager aktivt del i friskolelivet. 

Derfor er medarbejderne engagerede og empatiske, og de ønsker at udvikle sig. De undrer sig med åbent sind og ser muligheder. De bakker op om skolens værdier og målsætning og tager aktivt del i friskolelivet. 

Derfor vil vi på Møn Friskole sikre optimale fysiske rammer samt et inspirerende læringsmiljø. Vores udearealer og naturen omkring os er en vigtig del af vores hverdag. 

                                                                                                                             Bearbejdet og godkendt oktober 2016.