Husk:

Man kan, som altid, også stille op på selve generalforsamlingen, det kræver blot at man forbereder et par ord om sig selv, og melder at man opstiller, når dirigenten spørger om der er andre der ønsker at stille op.

Generalforsamling og valg til bestyrelsen 2019

I år har vi valgt at præsentere dem, der på forhånd ved, at de gerne vil være med til at give en hånd med i bestyrelsesarbejdet. Kandidaterne vil blive vist her på sitet. Har du lyst til at give et nap med i bestyrelsen, så download blanketten her [kandidat 2019]  til dit skrivebord,. Udfyld den og send den - sammen med et vellignende billede - til kontor@moen-friskole.dk.

 

To kredse - en skolekreds og en forældrekreds

Forældrekredsen består af alle forældre på Møn Friskole. Skolekredsen består af forældre samt andre, der er optaget i skolekredsen, herunder forældre i Børnehuset Frihaven.
Der afholdes to valg. Et for forældrekredsen og et for skolekredsen. De to valgkredse har henholdsvis 2 og 5 medlemmer i bestyrelsen og vælges for to år ad gangen. Derudover vælger hver kreds 1 suppleant, som sidder 1 år.

Du kan læse mere om generalforsamlingen, valg og bestyrelsen i skolens vedtægter

Fuldmagt

Hvis man er forhindret i at komme, er det muligt at give en anden fuldmagt til at stemme på ens vegne. Dette kan dog kun ske i forbindelse med valg af kandidater til forældrekredsen [læs mere herom i vedtægterne]. Du kan downloade pdf til fuldmagt her [Fuldmagt]. Valg til skolekredsen kan kun ske ved fremmøde på generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se rigtigt mange mandag den 29. april kl 19.00 på skolen