UNDERVISNINGSPLANER

 

Møn Friskole skal som Fri Grundskole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Møn Friskole følger som udgangspunkt, indenfor skolens fagrække, de beskrivelser, som fremgår af Fælles Mål (med undtagelse af Kristendom). Det gælder slut- og delmål samt undervisningsplaner. For disse fag henviser vi til Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

For så vidt angår håndværk og design samt madkundskab ønsker Møn Friskole at følge Fælles måls slutmål, og vi vil dermed beskrive egne delmål og undervisningsplaner (delvis anvendelse af fælles mål – model C)

Vi henviser til vedlagte beskrivelse af de to fag og deres implementering i undervisningen på Møn Friskole.

 

Møn Friskoles værdigrundlag opfyldes ved, at den enkelte lærer inden for rammerne af "Fælles mål" sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således at eleven oplever skolens værdier i hverdagen.