TRINDELT SKOLE MED NÆRVÆR OG TRYGHED

 

Vi ønsker, at være en lille skole, hvor alle kender hinanden og hvor de store hjælper de små. Vi er en et-sporet skole, hvor klassekvotienten er 20. Der kan dog gives mulighed for op til 22 elever fra 4. kl.

 

På Møn Friskole arbejder vi tæt sammen i indskoling (0.-3. kl.), mellemtrin (4. – 6. kl.) og udskoling (7. – 9. kl.) Lærerne er samlet i disse teams, hvilket betyder, at vi kender eleverne rigtig godt. Det er med til at sikre trivsel og godt samarbejde med det mål at sikre god undervisning.

 

Trivsel er en forudsætning for at lære. Igennem skoleforløbet har vi et stort fokus på dette. Vi har fokus på dette i hverdagen og forventer, at forældrene bakker op om diverse tiltag omkring klassen: klasseråd, legegrupper mm.

 

Vi prioriterer at have en velfungerende, alsidig og spændende skoledag og samtidig prioritere elevernes fritidsliv, for de yngstes vedkommende med mulighed for at gå i en sfo, der kan tilbyde de bedste fritidsbetingelser.

 

Skoledagen struktureres så den tager udgangspunkt vi vores værdier og vision. Vi har morgensamling, fleksibel skemastruktur, tværfaglig undervisning, projektarbejde, fag-faglig undervisning, alternative dage og uger og en række arrangementer, hvor forældrene inviteres til at deltage.