TILSYN

 

Møn Friskole er som fri grundskole underlagt friskoleloven. I henhold til loven skal vi vælge en certificeret tilsynsførende eller alternativt foretage selvevaluering efter en godkendt model.

 

Det er forældrekredsen der vælger en eller flere tilsynsførende for højst 4 år af gangen. Der er krav om, at en række habilitetsbestemmelser skal være opfyldt. Desuden er der krav til tilsynets form og indhold.

Der er også krav om, at de tilsynsførende årligt udarbejder en skriftlig tilsynserklæring, som skal lægges på skolens hjemmeside.

 

De tilsynsførende har til opgave jf Friskolelovens §9 stk.2:  "at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen".

 

På Møn Friskole er vi pt. uden tilsynsførende. Den tilsynsførende bliver valgt i efteråret 2020, for en 4 årig periode.

 

Tilsynserklæring april 2016

Tilsynserklæring april 2017

Tilsynserklæring 2018/2019

Tilsynserklæring 2019/2020

 

Tilsynserklæring 2021

Tilsynserklæring 2022