TILSYN

 

Møn Friskole er som fri grundskole underlagt friskoleloven. I henhold til loven skal vi vælge en certificeret tilsynsførende eller alternativt foretage selvevaluering efter en godkendt model.

 

Det er forældrekredsen der vælger en eller flere tilsynsførende for højst 4 år af gangen. Der er krav om, at en række habilitetsbestemmelser skal være opfyldt. Desuden er der krav til tilsynets form og indhold.

Der er også krav om, at den tilsynsførende årligt udarbejder en skriftlig tilsynserklæring, som skal lægges på skolens hjemmeside.

 

Den tilsynsførende har til opgave jf Friskolelovens §9 stk.2:  "at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen".

 

På Møn Friskole er den tilsynsførende Vibeke Grønbæk. Vibeke er folkeskolelærer og ansat på 10. klassescenteret i Vordingborg Kommune. Vibeke har været tilsynsførende siden foråret 2014. Hun er genvalgt på generalforsamlingen april 2015 for en 4 årig periode.

 

 

 

Tilsynserklæring april 2015

 

Tilsynserklæring april 2016

Tilsynserklæring april 2017

Tilsynserklæring 2018/2019