SKOLENS HISTORIE

 

Møn Friskole er oprettet af forældre og andre aktive mønboere i august 1997, da den lokale kommuneskole blev nedlagt. Der blev straks taget initiativ til at oprette en friskole, således at der også fremover lå en lokalforankret skole i Damsholte.

 

 

Møn Friskole ligger, hvor Frederik d. IV’s rytterskole lå. Vi ligger vidunderligt midt i den smukke mønske natur med skov, sø og å lige i nærheden. Eleverne har masser af plads og kan boltre sig udenfor på vores arealer med bålhytte og sportsplads.

 

 

Elevtallet har siden starten været stigende og vi har i dag ca. 200 elever. Skolen er et-sporet fra

0. - 9. klasse. Skolegangen afsluttes med folkeskolens 9. klassesprøver. Administrativt fungerer skolen under ”Lov om frie grundskoler”.

 

Skolen drives på grundlag af skolepenge og tilskud fra staten.

 

 

Møn Friskole bekender sig ikke til bestemte religiøse eller politiske retninger. Skolen har en holdningsmæssig rummelighed, som både børn, forældre og personale er omfattet af. Vi tror på, at børn er mennesker, der fortjener respekt og vejledning.

 

 

Siden maj 2013 har Møn Friskole drevet børnehave - Børnehuset Frihaven.