PROFIL

 

For at leve op til vores vision understøtter undervisningen ikke kun uddannelse til erhvervslivet, men dannelse til medborgerskab og menneskeliv. De præsenteres for en bred vifte af fag, såvel boglige som praktisk / musiske. Vi betragter os som en kreativ skole. Vi taler ikke om kreative fag, men ønsker at understøtte kreativiteten generelt.

 

Møn Friskole tilbyder folkeskolens 9. klasses prøve. Dog er skolen fritaget for at afholde prøve i faget kristendomskundskab. Til gengæld har eleverne filosofi på alle klassetrin.

 

På Møn Friskole har vi kor, som er opdelt efter alder.

 

Undervisningen søges i videst muligt omfang tilrettelagt, så den bliver vedkommende og appellerer til elevens interesse og engagement.

 

Undervisningen skal vække elevernes iboende nysgerrighed og lyst til at lære. Vi tror på, at eleverne får en højere grad af ejerskab for og udbytte af undervisningen, hvis de inddrages i indhold og form, gennem en løbende dialog med skolens ansatte.