top of page

PROFIL

 

For at leve op til vores vision understøtter undervisningen ikke kun uddannelse til erhvervslivet, men dannelse til medborgerskab og menneskeliv. De præsenteres for en bred vifte af fag, såvel boglige som praktisk / musiske. Vi betragter os som en kreativ skole. Vi taler ikke om kreative fag, men ønsker at understøtte kreativiteten generelt.

 

Vi tilbyder ikke faget kristendom. Til gengæld har eleverne filosofi på alle klassetrin.

 

På Møn Friskole har vi kor, som er opdelt efter alder.

 

Undervisningen søges i videst muligt omfang tilrettelagt, så den bliver vedkommende og appellerer til elevens interesse og engagement.

 

Undervisningen skal vække elevernes iboende nysgerrighed og lyst til at lære. Vi tror på, at eleverne får en højere grad af ejerskab for og udbytte af undervisningen, hvis de inddrages i indhold og form, gennem en løbende dialog med skolens ansatte.

 

Trindelt skole med nærvær og tryghed

 

Vi ønsker, at være en lille skole, hvor alle kender hinanden og hvor de store hjælper de små. Vi er en et-sporet skole, hvor klassekvotienten er 20. Der kan dog gives mulighed for op til 22 elever fra 4. kl.

 

På Møn Friskole arbejder vi tæt sammen i indskoling (0.-3. kl.), mellemtrin (4. – 6. kl.) og udskoling (7. – 9. kl.) Lærerne er samlet i disse teams, hvilket betyder, at vi kender eleverne rigtig godt. Det er med til at sikre trivsel og godt samarbejde med det mål at sikre god undervisning.

 

Trivsel er en forudsætning for at lære. Igennem skoleforløbet har vi et stort fokus på dette. Vi har fokus på dette i hverdagen og forventer, at forældrene bakker op om diverse tiltag omkring klassen: klasseråd, legegrupper mm.

 

Vi prioriterer at have en velfungerende, alsidig og spændende skoledag og samtidig prioritere elevernes fritidsliv, for de yngstes vedkommende med mulighed for at gå i en sfo, der kan tilbyde de bedste fritidsbetingelser.

 

Skoledagen struktureres så den tager udgangspunkt vi vores værdier og vision. Vi har morgensamling, fleksibel skemastruktur, tværfaglig undervisning, projektarbejde, fag-faglig undervisning, alternative dage og uger og en række arrangementer, hvor forældrene inviteres til at deltage. 

bottom of page