UNDERVISERE

 

Matematik og fysik

 

Matematik og fysik

 

Matematik og fysik

 

Dansk, matematik og AKT

 

Dansk, historie og idræt

 

Tysk, tysk og atter tysk

 

Matematik og fysik

 

Matematik og fysik

 

Matematik og fysik

PÆDAGOGER

 

Pædagog

 

Pædagogmedhjælper

 

Pædagog

 

Pædagog

 

Pædagog

 

Pædagog

 

Pædagog

ADMINISTRATIVT

 

Kontor

 

Rengøring

 

Rengøring

 

Pedel