INDMELDELSE

 

Ønsker du at indskrive dit barn til Møn Friskole bedes du kontakte skoleleder. Indskrivning til Frihaven sker ved at kontakte afdelingsleder i Frihaven.

Vi ønsker den personlige samtale med jer for at sikre de gensidige forventninger og i fællesskab at sikre, at vi er det rigtige tilbud for jer og jeres barn.

I forbindelse med indskrivningen beder vi om samtykke til at hente oplysninger fra tidligere institution eller skole.

 

Optagelse Frihaven: Se "Formelle" under "Frihaven"

 

Optagelse, hvis barnet allerede går i skole:

Kontakt skolen for at aftale tid til et forbesøg. Dette første møde er sædvanligvis uden børn. Herefter besøger barn og forældre skolen, hvor besøget foregår på børneniveau. Ønskes optagelse udfyldes indmeldelses-blanket og indmeldelsesgebyr betales. Herefter aftales evt. besøg i klassen. Der er 3 ugers prøvetid.

 

Optagelse til 0. klasse:

Kontakt gerne skolen for et forbesøg, udfyld indmeldelsesblanketten og indbetal indmeldelsesgebyret.

Vi afholder informationsmøde i januar måned.

 

Vi oplyser ikke ventelisteplacering, da der er flere kriterier at tage hensyn til som søskende, kønsfordeling og gruppens øvrige sammensætning.

Indmeldelsesblanket