FORÆLDREBESTYRELSEN

 

Forældrebestyrelsen sammensættes af 3 forældre til børn i børnehaven, 1 medarbejderrepræsentant og børnehavens daglige leder. Medlemmerne vælges for 1 år af gangen. Der vælges 2 suppleanter for forældre.

 

Forældrebestyrelsen har råderet over de budgetterede midler udstukket af bestyrelsen for Møn Friskole.

Forældrebestyrelsen har udtaleret vedrørende forhold i børnehaven, men det er bestyrelsen for Møn Friskole, der træffer de endelige afgørelser. Man kan kun sidde i forældrebestyrelsen så længe, man har et barn i børnehaven.

 

Vi vægter samarbejdet højt mellem forældrebestyrelsen og skolebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen er 2017/18 sammensat af:

 

Formand:

Christina Gottorp Pedersen (mor til Rasmus)

 

Bo Stjarnqvist (far til Selma)

Pernille Lyngs (mor til August)

Suppleanter:

Mette Kristoffersen (mor til Julie)

Mette Dams Galsgaard (mor til Viggo)