FORÆLDREBESTYRELSEN

 

Forældrebestyrelsen sammensættes af 3 forældre til børn i børnehaven, 1 medarbejderrepræsentant og børnehavens daglige leder. Medlemmerne vælges for 1 år af gangen. Der vælges 2 suppleanter for forældre.

 

Forældrebestyrelsen har råderet over de budgetterede midler udstukket af bestyrelsen for Møn Friskole.

Forældrebestyrelsen har udtaleret vedrørende forhold i børnehaven, men det er bestyrelsen for Møn Friskole, der træffer de endelige afgørelser. Man kan kun sidde i forældrebestyrelsen så længe, man har et barn i børnehaven.

 

Vi vægter samarbejdet højt mellem forældrebestyrelsen og skolebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen er 2017/18 sammensat af:

 

Formand:

Jon Fuglsang (far til Else)

 

Mette Nielsen (mor til Aura)

Pernille Lyngs (mor til Vitus)

Suppleanter:

Camilla Kristiansen (mor til Frigg)

Alex Mortensen (far til Emily)