FORÆLDREBESTYRELSEN

Forældrebestyrelsen sammensættes af 3 forældre til børn i børnehaven, 1 medarbejderrepræsentant og børnehavens daglige leder. Medlemmerne vælges for 1 år ad gangen. Der vælges 2 suppleanter for forældre.

Forældrebestyrelsen har råderet over de budgetterede midler udstukket af bestyrelsen for Møn Friskole.

Forældrebestyrelsen har udtaleret vedrørende forhold i børnehaven, men det er bestyrelsen for Møn Friskole, der træffer de endelige afgørelser. Man kan kun sidde i forældrebestyrelsen så længe, man har et barn i børnehaven.

 

Vi vægter samarbejdet højt mellem forældrebestyrelsen og skolebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen er 2022/23 sammensat af:

 

Formand:

Jon Fuglsang (far til Else)

Allan T Slaikjær (far til Ellinora)

Sarah Skov Nielsen (mor til Theodor)

 

Suppleanter:

Jakob Tilgaard (far til Mille og Malou)

Karen Haers (mor til Liam og Silje)

 

Jette Bechmann (afdelingsleder)

Anni Guldborg Christensen (medarbejderrepræsentant)