FLEKSIBEL SKOLE

 

For at have gode muligheder for tværfaglig undervisning, projekter, fordybelse er skemaet ikke det samme altid. Der er forskel på de tre teams måde at forvalte denne frihed på. I indskolingen er skemaet mindre omskifteligt, da vi mener, at de yngste har brug for en vis forudsigelighed og kontinuitet.

Mellemtrinnet og udskolingen har flere fleksible skemaer og perioder, hvor grundskemaet ikke anvendes - op til halvdelen af tiden.

 

På Møn Friskole er der 3 fælles emneuger hvert år, hvis faglige fokus skifter fra år til år. Dog har vi lagt os fast på, at 9. kl. hvert år underviser resten af skolen i et land i - det vi kalder den ”internationale uge”. Lærerne fungerer som konsulenter for eleverne. Ugen afsluttes med åbent hus, hvor forældre og andre interesserede kan møde den undervisning, som eleverne har deltaget i, i løbet af ugen.

 

Herudover planlægger de tre teams særlige uger / forløb på tværs af klasserne. Vi prioriterer musik og teater højt, fx afsætter indskolingen 14 dage til teater.

Mellemtrinnet afsætter 4-5 uger til et større teaterprojekt, hvor børnene selv skriver stykket.

I udskolingen prioriterer vi filmskole hvert år i 7. klasse og den omtalte internationale uge for 9. kl.

Der er valgfag i udskolingen. Eleverne opdeles typisk på 3 – 4 mindre hold afhængig af elevtal.

Valgfagene er af praktisk / musisk karakter.

 

Vi har en række alternative dage, hvor eleverne er på tværs af klasser fx motionsdag, klippe/klistredag, juleafslutning, fastelavn m.m. Disse dage har et særlig socialt fokus, idet eleverne er organiseret med deres venskabsklasser.