”Det er muligt at vælge, men det er ikke muligt at lade være med at vælge.

 

Jeg kan altid vælge, men jeg må vide, at vælger jeg ikke, så vælger jeg alligevel.”

 

                                           Jean Paul Sartre

FILOSOFI

 

Vi tror på, at børn som udgangspunkt er født som nysgerrige og undrende. Dette kan bl.a. stimuleres i filosofiundervisningen på Møn Friskole, hvor vi undrer os sammen i et undersøgende fællesskab.

Vi mener, at vi udvikler åbenhed, oprigtighed, nysgerrighed, tolerance og empati. Børnene forbedrer kompetencerne ved at tale og lytte gennem fokus på evnen til at undre sig, begrunde og reflektere.

 

Mål:

  • Udvikle selvtillid og føle sig værdsat

  • Udvikle kompetencer i at lytte, tale og samarbejde

  • Udvikle evnen til at forstå sig selv og sine medmennesker bedre

  • Udvikle oprigtighed, åbenhed, nysgerrighed, tolerance og empati i forhold til andres holdninger

  • Udvikle kompetencer i at stille spørgsmål, reflektere, argumentere og ”selvkorrigere”

  • Udvikle sin begrebsforståelse

  • Udvikle kritisk tænkning

 

Alt i alt udvikle sig til selvstændigt tænkende individer samt demokratiske livsduelige medborgere.

 

Lærerens rolle i filosofiundervisningen er at sørge for at være guide, ikke en altvidende lærer. Undervisningen tager udgangspunkt i den ånd, at vi er et undersøgende fællesskab, hvor alles viden er værdifuld.

Lærerens rolle bliver dermed at lægge egne fordomme væk, være samtalens leder, skabe et trygt miljø, så alle tør sige noget og udfordre med modspørgsmål.

 

Sokrates har sagt følgende: ”Jeg ved, at jeg intet ved”.

Sokrates var klar over sin uvidenhed. Det er denne bevidsthed vi forudsætter i de filosofiske samtaler. Vi kan bruge resten af livet på at udvikle vores bevidsthed, det er en uendelig opgave, men ikke mindre vigtig og meningsfuld af den grund.

 

Vi afsætter én lektion til filosofi hver uge. Det vil ofte blive tænkt ind i de andre fag / tværfagligt, da emnerne i filosofi ofte vedrører de andres fags åndelige baggrund.

 

Eksempel på forløb