FERIEKALENDER for Møn Friskole

Børnehuset Frihaven følger ikke skolens feriekalender. Der lukket i Frihaven i ugen mellem jul og nytår samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

Sfo følger skolens feriekalender, dog er der "kun" lukket 4 uger i juli måned (uge 27 – 30)

 

                                          Feriekalender skoleåret 2021/22                         Feriekalender skoleåret 2022/23

 

Første skoledag                8/8-21 (søndag kl. 10.00)                                     Første skoledag    7/8 - 22(søndag kl. 10.00)             

Efterårsferie                      16/10 - 24/10- 21                                                  Efterårsferie          15/10 – 23/10 - 22

Juleferie                            18/12-21 - 4/1-22                                                  Juleferie                17/12 - 22 – 2/1 - 23

                         

Vinterferie                         12/2 - 20/2 – 22                                                     Vinterferie             11/2 – 19/2 - 23

Påskeferie                         9/4 - 18/4 – 22                                                      Påskeferie             1/4 – 10/4 - 23

St. Bededag                      13/5 – 22                                                               St. Bededag          5/5 - 23             

Kr. Himmelfart                   26/5 – 29/5 – 22                                                    Kr. Himmelfart      18/5 – 21/5 - 23         

Pinse                                 6/6 – 22                                                                 Pinse                    29/5 - 23

Grundlovsdag                   søndag 5/6-22                                                      Grundlovsdag        5/6 - 23

Sommerferie                     25/6 - 6/8 – 22                                                      Sommerferie          24/6 – 13/8 - 23

(Alle  dage inclusive)