top of page

DAGLIGDAGEN

Børnegruppen betragtes som én børnegruppe, dog spiser børnene i 3 grupper – bogormene (5-6 år), sommerfuglene (4-5 år) og brumbasserne (3-4 år). I nogle tilfælde vil børnene være opdelt i mindre grupper ved forskellige pædagogiske aktiviteter, for på den måde at give mulighed for større fordybelse og tættere relationer mellem børn og voksne, og børnene imellem.

Vi tilbyder morgenmad (økologisk) til kl. 07.30 i et hyggeligt og roligt miljø. Børnene har efter dette tidspunkt mulighed for at tage en mad fra deres egen medbragte madpakke frem til kl. 09.00, hvor dagens aktiviteter begynder. Vi anbefaler derfor, at børnene er kommet kl. 09.00, så afbrydelser i opstarten af planlagte aktiviteter minimeres, og især for at sikre at vi kan tage godt imod det enkelte barn.

Kl. 11.00 er der samling i de 3 grupper og herefter spisning. Frokosten består af medbragte madpakker eller maddage, hvor børnene deltager aktivt i tilberedningen.

Efter frokost rykker aktiviteter og leg udendørs. Det er også her, at de børn, som har behov for en lille lur, bliver puttet.

Omkring kl. 14.00 serverer vi frugt og hjemmebagt økologisk brød, eller anden sund eftermiddagsmad, som en lille gruppe er med til at forberede. Resten af dagen er der rum for leg og hygge, indtil vi lukker.

Dagligdagen er en stadig vekselvirkning mellem aktiviteter igangsat af voksne, og aktiviteter båret af børnenes lyst, fantasi og kreativitet – eller bare behovet for en stille stund.

Udfoldelsesmuligheder

  • Oplevelser og aktiviteter i naturen, leg i haven, båldage og turdage

  • Samling med sang, historiefortælling, rim, remser m.m.

  • Kreative aktiviteter i værkstedet

  • Sprogstimulering i sproggruppen og skoleforberedende arbejde i storegruppen

  • Vi nyder at kunne bruge skolens gymnastiksal til mere pladskrævende lege og kropslig udfoldelse

 

Opstart i Frihaven

Vi vægter en tryg og rolig opstart for både børn og forældre. I vil, inden barnet starter, komme på forbesøg, og efter ca. 3 måneder få en samtale om barnets trivsel.

I er som forældre velkomne til at være her sammen med barnet i det omfang, I selv ønsker. På Brumbassestuen – hos de yngste – er der 3 voksne tilknyttet og max. 20 børn.

Børnene spiser i to adskilte rum, så der er en rolig atmosfære med plads til snak omkring bordet og nærvær.

Overgang til skole

De kommende skolebørn går i Frihaven frem til august, hvor børnehaveklassen starter. Vores tætte samarbejde med skolen gør overgangen mere blid. Børnene vil, fra begyndelsen af deres tid i Frihaven, komme minimum én gang om ugen i skolens omgivelser enten inde eller ude.

De sidste 4 måneder inden skolestart intensiveres forberedelserne til skolestart ved et specielt forløb for de ældste børn. De rykker fysisk ud på vores store grund, hvor de er omgivet af skov, frugttræer, køkkenhave og bålplads. De laver en masse skoleforberedende aktiviteter. Derudover deltager børnene i brobygningsforløb, hvor de besøger børnehaveklassen, og børnehaveklasselæreren kommer en gang om ugen og læser højt med et par af børnene fra bogormene.

bottom of page