SKOLEBESTYRELSEN

 

Bestyrelsen har ifølge vedtægterne den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægterne, lovgivningen og andre retsregler.

Bestyrelsen er forældrevalgt og består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Man er valgt for 2 år af gangen.

Der holdes bestyrelsesmøde ca. én gang månedligt, hvor mange overordnede emner bliver debatteret og besluttet.

Til bestyrelsesmøderne er der personalerepræsentanter samt elevrådsrepræsentanter tilstede.

En gang årligt – typisk i april – afholdes generalforsamling, hvor bestyrelsen aflægger deres beretning og orienterer om skolens økonomiske situation samt tiltag i fremtiden.

 

Skolebestyrelsen:

 

Charlotte Bruun Hansen.            (Skolekreds)            Formand                      c.bruun.j@hotmail.com


Christina L. G. Pedersen            (Skolekreds)           Næstformand                chri427b@gmail.com

 

Mette Louise Kristoffersen          (Forældrekreds)     Kasserer                       mettekristoffersens@gmail.com

 

Jon Fuglsang                              (Skolekreds)           Forældrepr.                   jofu@kp.dk

 

Pernille Lykke Astrup                  (Skolekreds)           Forædrerepr.                pernilleastrup@outlook.com

 

Jacob Tilgaard                             (Skolekreds)           Forældrerepr.               jakobtilgaard@hotmail.com

 

Jonas Muñoz Sylvest                  (Forældrekreds)      Forældrerepr.               jonassylvest@sikri.dk

 

Richard Capion                            (Skolekreds))         Suppleant                     richard@capion.org

 

Karina Frimann                            (Forældrekreds)     Suppleant                     karinafrimann@hotmail.com