SKOLEBESTYRELSEN

 

Bestyrelsen har ifølge vedtægterne den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægterne, lovgivningen og andre retsregler.

Bestyrelsen er forældrevalgt og består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Man er valgt for 2 år af gangen.

Der holdes bestyrelsesmøde ca. én gang månedligt, hvor mange overordnede emner bliver debatteret og besluttet.

Til bestyrelsesmøderne er der personalerepræsentanter samt elevrådsrepræsentanter tilstede.

En gang årligt – typisk i april – afholdes generalforsamling, hvor bestyrelsen aflægger deres beretning og orienterer om skolens økonomiske situation samt tiltag i fremtiden.

 

Skolebestyrelsen:

 

Christina L. Gottorp Pedersen   (Skolekreds)          Formand                        chri427b@gmail.com

Elisabeth Kreutzfeldt                  (Skolekreds)          Næstformand                 elisabeth.superstereo@gmail.com

Charlotte Hansen                       (Skolekreds)          Kasserer                        c.bruun.j@hotmail.com

Jon Fuglsang                              (Skolekreds)          Forældrepr.                    jofu@kp.dk

Jonas Muñoz Sylvest                 (Forældrekreds)     Forældrerepr.                jonassylvest@sikri.dk

Carsten Ohm                              (Skolekreds)          Forældrerepr.                carstenohm@carstenohm.dk

Jacob Bovin                               (Forældrekreds)     Forældrerepr.                djbovin@hotmail.com

Pernille Lykke Astrup                 (Skolekreds)          Suppleant                      pernilleastrup@outlook.com

Jes Klittum                                (Forældrekreds)     Suppleant                      jes@klittum.dk