SKOLEBESTYRELSEN

 

Bestyrelsen har ifølge vedtægterne den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægterne, lovgivningen og andre retsregler.

Bestyrelsen er forældrevalgt og består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Man er valgt for 2 år af gangen.

Der holdes bestyrelsesmøde ca. én gang månedligt, hvor mange overordnede emner bliver debatteret og besluttet.

Til bestyrelsesmøderne er der personalerepræsentanter samt elevrådsrepræsentanter tilstede.

En gang årligt – typisk i april – afholdes generalforsamling, hvor bestyrelsen aflægger deres beretning og orienterer om skolens økonomiske situation samt tiltag i fremtiden.

 

Skolebestyrelsen:

 

Peter Bagge Hansen                 (Skolekreds)          Formand                         pbagge@outlook.dk

Christina L. Gottorp Pedersen (Skolekreds)          Næstformand                chri427b@gmail.com

Charlotte Hansen                       (Skolekreds)          Kasserer                        c.bruun.j@hotmail.com

Per Petersen                               (Skolekreds)          Forældrepr.                     kaarepetersen@mail.dk

Søren Ishøy                                 (Forældrekreds)    Forældrerepr.                 soren@ishoy.dk

Charlotte Vesterager                  (Forældrekreds)   Forældrerepr.                 charlotte-alfred@jubii.dk

Carsten Ohm                              (Skolekreds)          Forældrerepr.                 carstenohm@carstenohm.dk

Sarah Skov Nielsen                   (Skolekreds)          Suppleant                       hssahan9@gmail.com

Elisabeth Kreutzfeldt                  (Forældrekreds)    Suppleant                      elisabeth.superstereo@gmail.com